.Historiek

Aan de toog in café " De Druif " werd er veel gepraat over judo, en aangezien praten alleen niet genoeg was, werd in 1970 met enkele vrienden besloten om een judoclub op te starten.Vic Van den Putte werd tot voorzitter gebombardeerd.

Jef Van de Water, toenmalig uitbater van café " De Druif " gaf graag de zaal ter beschikking en judoclub " HIRANO " was een feit ! Twee maal per week werden in deze zaal de judomatten gelegd om te trainen, tot in 1979 de sporthal op het Duineneind geopend werd. Sindsdien gaan de trainingen door op dinsdag en donderdag in de polyvalente zaal. De trainingen werden vanaf dan geleid door zwarte gordel 2 de Dan, Frans Eyckmans uit Noorderwijk.

In 1987 kwamen de eerste resultaten: Joris Noyens en Chris Meeuwssen haalden de graad van 1 ste Dan. In 1994 volgden Guy Smets, Staf Van den Putte en Dirk Hermans, waardoor het aantal zwarte gordels van de club nu op vijf staat.

Na het overlijden van de voorzitter Vic Van de Putte nam Alois Raeymaekers de taak van voorzitter op zich en bleef dit doen tot 1989. Na al die jaren was Alois van mening dat het bestuur aan verjonging toe was en Marc Meeuwssen werd zijn opvolger.

Het ledenaantal groeide sterk alsook de trainingen verliepen vlot waardoor er door onze judoka's enkele mooie resultaten werden behaald op wedstrijden van regionaal en nationaal vlak. Door het bestuur werd ook niet stil gezeten en allerhande activiteiten werden op touw gezet. vb: " sterksteman van Kasterlee " en " 3-daagse op rollen ".

Andere interesses en weinig tijd deden Marc in 1995 er toe besluiten om het voorzitterschap door te geven, sindsdien is Chris Meeuwssen bestuurder van de club.